Stimulere til innovasjon

Tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner.
Utredningen fra Telemarksforskning er en oppfølging av en nylig gjennomført kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i statlige virkemidler for innovasjon og utvikling.

Innovasjon og utvikling

Hovedformålet med utredningen er å se nærmere på tiltak som kan øke små distriktskommuners deltakelse i statlige, innovasjonsfremmende virkemiddelordninger og stimulere til økt innovasjon og utvikling.

Ønsker du å få rapporten send mail til ojk@hrnf.no

Rapporten kan også lastes ned her.