Nye regler for å redde små bedrifter fra unødvendig konkurs

I statsråd 19.juni ble det vedtatt nye regler om enklere rekonstruksjonsforhandling for små foretak. Målet er å begrense kostnadene for disse virksomhetene ved forhandlinger for å unngå konkurs

Viktige tiltak fra Regjeringen

– For små bedrifter kan forhandlinger etter de alminnelige reglene bli for dyre. Reglene som ble vedtatt i dag, bidrar til at flere små bedrifter kan overleve og unngå konkurs, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Nye, midlertidige lovregler om rekonstruksjon trådte i kraft 11. mai 2020. De nye forskriftsreglene gjør at selve rekonstruksjonsprosessen kan forenkles og forkortes for små bedrifter. Reglene åpner blant annet for at små bedrifter kan få oppnevnt en rådgiver som kan bistå med å utforme et forslag til rekonstruksjon på et tidligere tidspunkt.

– Under koronasituasjon var det viktig for regjeringen å gjøre det enklere for bedrifter å overleve. Vi fikk i rekordfart på plass en midlertidig lov som erstattet reglene om gjeldsforhandlinger for alle bedrifter, uavhengig av størrelse. Nå får vi på plass enda enklere og billigere ordninger for små bedrifter, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Forskriftsreglene vil tre i kraft allerede 1. juli 2020. Justis- og beredskapsdepartementet

RELATERT