Opphevelse av "Søringskarantenen"

Svært viktig beslutning for alle bedrifter som trenger ressurser sørfra. 

Søringskarantenen oppheves i Harstad og resten av nærkommunene, kan vi lese i Harstad Tidende torsdag 23.april.

https://www.ht.no/nyheter/2020/04/22/%E2%80%93-Holder-vi-ut-noen-uker-til-kan-vi-harstadv%C3%A6ringer-f%C3%A5-et-friere-liv-21652861.ece

Svært viktig beslutning for alle bedrifter som trenger ressurser sørfra. 

Følger vi retningslinjene med å holde avstand, vaskehendene, hoste i armkroken og holde oss hjemme hvis vi ikke er helt i form, vil vi holde smittetallene nede.

Frank R. Roksøy HT