På denne siden finner dere oppdatert info fra NHO.
Krisehåndteringstips til små og mellomstore bedrifter

Korona info NHO 2.juni

Ny krisepakke fra regjeringen

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/ny-krisepakke-fra-regjeringen/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2029.%20mai%202020&utm_content=Ny%20krisepakke%20fra%20regjeringen

Lønnstilskudd og ti dagers arbeidsgiverperiode

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/lonnstilskudd-og-ti-dagers-arbeidsgiverperiode/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2029.%20mai%202020&utm_content=L%C3%B8nnstilskudd%20og%20ti%20dagers%20arbeidsgiverperiode

Lånegaranti til feriepenger

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/lanegaranti-til-feriepenger/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2020.%20mai%202020&utm_content=L%C3%A5negaranti%20til%20feriepenger

Permitteringsperioden forlenges

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/permitteringsperioden-forlenges/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2012.%20mai%202020&utm_content=Permitteringsperioden%20forlenges

Opplever din bedrift utfordringer med internasjonal handel?

https://www.nho.no/tema/eos-og-internasjonal-handel/artikler/opplever-din-bedrift-utfordringer-med-internasjonal-handel/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2021.%20april%202020&utm_content=Opplever%20din%20bedrift%20utfordringer%20med%20internasjonal%20handel?

Bedriftene: Tiltakene er til stor hjelp

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/bedriftene-tiltakene-er-til-stor-hjelp/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2017.%20april%202020&utm_content=Bedriftene:%20Tiltakene%20er%20til%20stor%20hjelp

Enighet om kompensasjonsordningen

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/enighet-om-kompensasjonsordningen/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%207.%20april%202020&utm_content=Enighet%20om%20kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen: Penger kommer i april

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/kompensasjonsordningen-penger-kommer-i-april/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%202.%20april%202020&utm_content=Kompensasjonsordningen:%20Penger%20kommer%20i%20april

Regjeringen vil la permitterte ta utdanning

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/regjeringen-vil-la-permitterte-ta-utdanning/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2031.%20mars%202020&utm_content=Regjeringen%20vil%20la%20permitterte%20ta%20utdanning

Krisepakkene: Alle tiltakene for bedrifter

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,+27.+mars+2020&utm_content=Krisepakkene:+Alle+tiltakene+for+bedrifter

Kompensasjonsordning innføres

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/kompensasjonsordning-innfores/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2027.%20mars%202020&utm_content=Kompensasjonsordning%20innf%C3%B8res

Viktige tiltak for oppstarts- og vekstbedrifter

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/viktige-tiltak-for-oppstarts--og-vekstbedrifter/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2027.%20mars%202020&utm_content=Viktige%20tiltak%20for%20oppstarts-%20og%20vekstbedrifter

Permitterte bør få stå i pensjonsordningen

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/permitterte-bor-fa-sta-i-pensjonsordningen/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2024.%20mars%202020&utm_content=Permitterte%20b%C3%B8r%20f%C3%A5%20st%C3%A5%20i%20pensjonsordningen

Krisehåndteringstips til små og mellomstore bedrifter

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisehandteringstips-til-sma-og-mellomstore-bedrifter/

Dagens kutt i arbeidsgiveravgiften er viktig hjelp til bedrifter i en enormt krevende situasjon. 

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/for-en-spesiell-tid/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2019.%20mars%202020&utm_content=Ekstraordin%C3%A6re%20tiltak%20for%20en%20ekstraordin%C3%A6r%20situasjon

Digital sikkerhet og koronavirus

https://arbinn.nho.no/hms/sikkerhet-og-beredskap/digital-sikkerhet-og-datakriminalitet/digital-sikkerhet-og-koronavirus/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2017.%20mars%202020&utm_content=Digital%20sikkerhet%20og%20koronavirus

NAVs tjenester: Informasjon, bistand og tilgjengelighet

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/viktig-om-endringer-i-permitteringesregler-omsorgs--og-sykepengedager/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2017.%20mars%202020&utm_content=NAVs%20tjenester:%20Informasjon,%20bistand%20og%20tilgjengelighet

  • Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager. 
  • Arbeidsgiverperioden for sykepenger og omsorgspenger blir redusert til 3 dager. Dette vil bety mye for bedrifter i en svært krevende situasjon. Arbeidsgiverne får ikke en ekstraregning når arbeidskraften forsvinner. Dette gjelder sykepenger knyttet til koronapandemien.   
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3, og omsorgspenger fra dag 4. 

  • Perioden med omsorgspenger dobles.

  • Utsatt MVA-innbetaling. Innbetaling av arbeidsgiveravgift 15. mai og moms 15.april i år utsettes. Momssatsen på 12 prosent blir redusert til 8 prosent. Sammen med utsatt betaling av andre skatter og avgifter er dette avgjørende tiltak i en periode der bedriftene har begrensede inntekter. Vi må også etter hvert få avklart om bedriftene kan få fritak for noen skatter og avgifter. 
  • Lærlinger får nå en inntektssikring på nivå med lærlinglønn.   
  • Selvstendig næringsdrivende får også en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittsinntekten siste tre år, begrenset oppad til 6G.
  • Låne- og garantiordningene regjeringen presenterte i går vil dessuten bidra til å sikre at bedriftene får den kreditten de trenger.  
  • Arbeidstakerne får "full lønn" i 20 dager ved permittering. Kostnaden fordeles med to dager på arbeidsgiver, og deretter 18 dager fra staten med lønn, men begrenset oppad til 6G. Dette vil lette byrden for mange jobben. 
  • Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes til 0,75 G. Denne gruppen sikres samtidig inntekt på minimum 80 prosent av inntekten sin opptil 3 G i permitteringsperioden.