Ærekraft 2021

Planleggingen for Ærekraft 2021 er startet. HRNF vil sammen med lokale bidragsytere sette bærekraft på dagsorden. Vi har allerede fått Handelshøgskolen UiT med som sponsor og bidragsyter til konferansen.

Konferansaen vil gå av stabelen i mai 2021 og vi er i prosess med å se på hvordan denne kan gjennomføres på denne beste måten. Dagens erfaringer med korona, begrensninger på antall deltagere, bruk av visuelle hjelpemidler og forelesere på video fra andre verdensdeler, er noen av temaene til vurdring.

Vi har ambisjoner for å skape ringer i vannet og at Hålogaland virkelig tar en posisjon når det gjelder bærekraft.