Nytt medlem i HRNF.

Vi ønsker Perpetuum Miljø AS avd. Harstad velkommen som medlem i foreninga.

Perpetuum – profesjonelle avfallstjenester

Perpetuum leverer profesjonelle avfallstjenester til private og offentlige virksomheter. Vi har gode løsninger for innsamling og gjenvinning av alle typer avfall. Vi tilbyr leie av container til både næringsliv og private.

Tjenester i Harstad:

  • Innsamling og håndtering av farlig avfall
  • Mottak og håndtering av elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall)
  • Innsamling av spillolje/drivstoff
  • Tankrengjøring og tilstandskontroll
  • Rengjøring av industrianlegg/- arealer
  • Høytrykkspyling/suging
  • Avfallshåndtering for næringsliv og privathusholdninger
  • Utkjøring av drivstoff og fyringsolje for Esso Minol (bestilles via Esso Minol i Sandesjøen)

Her er hejmmesiden: Perpetuum i Harstad