Frokostmøte 4.februar kl. 0800-1000

Hvordan sørge for at strategien ikke ender opp som et passivt dokument?

Hvordan få kraft bak en ny strategi? - Erik Krauss-Svensrud, PwC

Strategi som skaper endring
Påmelding


                               Strategi som skaper endring
 


Hvordan sørge for at strategien ikke ender opp som et passivt dokument?

Hvordan få kraft bak en ny strategi? - Erik Krauss-Svensrud, PwC

Erik tar oss gjennom hvordan organisasjoner går fra strategi til endring. Han deler av sin erfaring med strategiutvikling - inklusive noen do's and don'ts.

Hvordan jobbe strategisk med vekst og forretningsutvikling når rammebetingelser endrer fundamentet som selskapet er bygd på? - Andreas Østenrød, Ressurs Tromsø AS

Ressurs Tromsø, tidligere Tromsprodukt, står midt i en endringsreise hvor en svært stor andel av driftsgrunnlaget er på vei til å forsvinne. Hør hvordan selskapet jobber strategisk med å snu fokus fra nedgangstider til nye vekstmuligheter, hvor det ultimate målet er å skape arbeidskraft for regionen  

Dagens vertskap er;
Hinnstein AS