Kick off Harstad Innflytter-Team 15.januar 2020

Skal du ansette folk i 2020?
Påmelding

Harstad Innflytter-Team (HIT) byr på minst 22 gode grunner til at din neste arbeidstaker skal velge deg og Harstad.
 
Informasjonsmøte for bedriftsledere: 15. Januar kl 12:00- 13:00
Meld din interesse her:  
 
Dersom Harstad skal være den mest fremtidsrettede byen i Nord-Norge, er det avgjørende at vi oppleves som spennende og utviklende for fremtidige arbeidstakere. Avgjørende for jobbsøkere er:   

  • Attraktive jobber
  • Attraktiv by og omland
  • Kunnskapsmiljø
  • Menneskelige ressurser og nettverk

  
Hvordan bidrar HIT til at søkeren velger deg?
 
HIT inviterer din topp-kandidat til stillingen til et møte med minst 22 representanter fra byens organisasjons- og kulturliv. Her treffer kandidaten menneskelige ressurser og nettverk, og får god oversikt over tilbudene som bidrar til å gjøre Harstad attraktiv.
  
Hvem står bak HIT?
HRNF leder HIT-prosjektet, og vil ha hele organisasjons- og næringslivet med på laget. Harstad kommune og SNN ved Samfunnsløftet støtter prosjektet.  

Tirsdag 19. november presenterte HRNFs direktør Harstad Innflytter-Team for rundt 30 representanter for byens organisasjons- og kulturliv. Interessen for å delta i prosjektet var formidabel.

Harstad innflytter-team skal skape den arenaen som differensierer oss fra alternativene – som gjør at arbeidssøkerne velger oss!