Slutter i HRNF

Direktør i Harstadregionens Næringsforening Stig Kjærvik har varslet styret at han fratrer i august måned.

Kjærvik har takket ja til annet oppdrag og ønsker derfor å avslutte sitt arbeidsforhold i næringsforeningen.

Styret beklager dette, men er meget fornøyd med de resultater som er oppnådd etter at Kjærvik påtok seg stillingen høsten 2013.

Styret starter nå arbeidet med å finne en egnet etterfølger.

Jeg har gjort det jeg kom til Harstad for å gjøre. Da kan jeg dra videre med god samvittighet, sier Kjærvik.

Han sier at det har vært to gode år i foreningen.

- Det har vært to fantastiske år. Jeg har blant annet fått et nytt og større nettverk med mye flotte folk jeg vil ta med meg videre og ha dialog med i framtiden.