Frokostmøte 22.oktober kl. 08.00-10.00

Alle aksjeselskap plikter å ha et styre. Når en påtar seg vervet som styremedlem aksepteres også et personlig ansvar for at styret overholder de oppgaver aksjeloven tillegger styret. Kravene til styremedlemmer og ledelse blir stadig mer omfattende

Styremedlemmers personlige ansvar!
Påmelding

Alle aksjeselskap plikter å ha et styre. Når en påtar seg vervet som styremedlem aksepteres også et personlig ansvar for at styret overholder de oppgaver aksjeloven tillegger styret. Kravene til styremedlemmer og ledelse blir stadig mer omfattende. Manglende overholdelse av disse kravene kan føre til både erstatningsansvar og strafferettslig ansvar. Vi har nylig sett eksempler på at styremedlemmer kreves for titalls millioner kroner i erstatning under henvisning til reglene om styreansavar. De siste årene har antall saker om styreansvar økt sterkt. Advokat Rudi M. Christensen har lang erfaring fra styrearbeid både innenfor finans, eiendom, shipping og teknologi. Samtidig har han også erfaring fra advokatsiden i saker om styreansvar. I dette foredraget for næringsforeningen går han nærmere inn på hva styreansvaret faktisk innebærer og hvordan du som styremedlem kan redusere risikoen for å havne i personlig ansvar.

Rudi Mikal Christensen har vært partner i Advokatfirmaet FINN AS siden april 2008. Christensen arbeider særlig med selskaps- og kontraktsrett. Han har erfaring fra en rekke større transaksjoner og bistår regelmessig i forbindelse med gjennomføring av fusjoner/fisjoner og egenkapitaltransaksjoner. Videre rådgir Christensen også i forbindelse med regnskapsrett og skatterett.

Christensen oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkursbo. Han har også omfattende erfaring med rådgivning i forbindelse med restrukturering og gjeldsforhandlinger

Vi møte 22.oktober kl. 0800 til 1000

Sted: Hans Egedes gate 19, Advokatfirmaet FINN