Frokostmøte 17.september 2019

Har du planar om å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan din bedrift kan produsere på en smartere måte? Søk SkatteFUNN og få 18-20% skattefradrag av prosjektkostnadene.
Lurer du på om SkatteFUNN er noe for din bedrift, eller er du i gang med en søknad? Kom på SkatteFUNN-seminaret.

Thon Hotel Harstad
Påmelding

Har du planar om å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan din bedrift kan produsere på en smartere måte? Søk SkatteFUNN og få 18-20% skattefradrag av prosjektkostnadene.
Lurer du på om SkatteFUNN er noe for din bedrift, eller er du i gang med en søknad? Kom på SkatteFUNN-seminaret.
 
SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som utvikler nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser som er til nytte for bedriften. Søknader til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområde.
Du får informasjon fra Forskingsrådet om hva du kan få økonomisk støtte for gjennom SkatteFUNN, og hva du må legge vekt på i søknaden for å få godkjent prosjektet ditt.