27.august i Harstad

Petro-konferansen i Harstad har vært arrangert annet hvert år siden 1985 og er en viktig olje- og gasskonferanse i Norge. Konferansen er en arena, hvor sentrale beslutningstakere fra politiske miljø, offentlig forvaltning og næringslivet møtes. Konferansens mål er å legge til rette for meningsutveksling og diskusjoner om muligheter og utfordringer for olje- og gassnæringen i nord.

Petro 2019
Påmelding

Petro-konferansen i Harstad har vært arrangert annet hvert år siden 1985 og er en viktig olje- og gasskonferanse i Norge. Konferansen er en arena, hvor sentrale beslutningstakere fra politiske miljø, offentlig forvaltning og næringslivet møtes. Konferansens mål er å legge til rette for meningsutveksling og diskusjoner om muligheter og utfordringer for olje- og gassnæringen i nord.

 

Årets hovedtema er: «Forutsigbar fremtid i nord?»

Forutsigbarhet for olje- og gassnæringen er avgjørende for å kunne være en fremtidsrettet næring. Derfor har vi bedt sentrale operatørselskap presentere hva forutsigbarhet betyr for dem. Flere selskap, politiske miljøer og offentlig forvaltning deltar på Petro-konferansen for å belyse sine vurderinger knyttet til strategier, forutsigbarhet og verdiskapning i nord. Konferansen vil også belyse hvilke etiske problemstillinger bransjen må ta stilling til, og hva unge tenker om olje- og gassnæringen. Det vil også bli gitt inspirerende foredrag om de økonomiske utsiktene og hvilke ringvirkninger petroleumsindustrien generer i nord.

 

Vi gjentar suksessen med konferansemiddag i naturskjønne omgivelser på Grøtavær. Dette er en unik mulighet for nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Det er derfor en glede å ønske velkommen til en spennende og hyggelig konferanse i Harstad!

 

På vegne av programkomitèen

Vegard Heiberg, leder