Dette er hva byen trenger!

Årsaken er økende oppdragsmengde og utvidet arbeidsområde, opplyses det i en pressemelding.

Det tradisjonelle skipsmarkedet er stabilt med god tilgang på oppdrag, men det er spesielt innen offshore at selskapet øker sin aktivitet.

Polarkonsult signerte i januar en åtteårig rammeavtale med Equinor, spesielt med henblikk på feltene Norne og Johan Castberg. Selskapets virksomhet som godkjent foretak på vegne av Sjøfartsdirektoratet er i tillegg stabilt og til tider hektisk, heter det i meldingen.

De nye ansatte er Mattis Lihaug, Dag-Arne Kind, Stian Morel, Tommy Benjaminsen og Roar Larsen.

Polarkonsult har 25 ansatte og holder til i Equinor-bygget i Harstad. Selskapet arbeider innen skipsdesign og offshore og leverer tjenester og design både lokalt og til verdensmarkedet.

Polarkonsult styrker staben med fem nye medarbeidere

HT ved Kjell Magne Angelsen