Velkommen til de blå næringers nasjonale møteplass

Velkommen til de blå næringers nasjonale møteplass i Nord, for leverandørindustrien og hovedkunder innenfor olje/gass, havbruk og maritim sektor. Konferansen arrangeres årlig som et to-dagers arrangement i Harstad, og er et samarbeid mellom lokale nord-norske selskap- og organisasjoner, og arrangøren Conventor AS.

Scandic Hotel Harstad 5-6.november
Påmelding

Velkommen til de blå næringers nasjonale møteplass i Nord

Velkommen til de blå næringers nasjonale møteplass i Nord, for leverandørindustrien og hovedkunder innenfor olje/gass, havbruk og maritim sektor. Konferansen arrangeres årlig som et to-dagers arrangement i Harstad, og er et samarbeid mellom lokale nord-norske selskap- og organisasjoner, og arrangøren Conventor AS.

Fokus og formål er verdiskaping og forretningsmuligheter i Nord-Norge/Nordområdene, med foredrag om utsikter, marked, leverandørbehov, teknologi og synergier i skjæringspunktet mellom de 3 blå næringene.

PROGRAM 2019

Programmet er under utarbeidelse og vil dekke temaene:

A: Utsikter og muligheter, De blå næringers rolle i nasjonal verdiskaping frem mot 2030 med industrivekst og ringvirkninger i Nord.

B: Markedsmuligheter Olje / Gass med fokus på et av Europas største pågående industriprosjekt, Johan Castberg, hvor driftsfasen nå forberedes. I tillegg flere andre spennende prosjekt inkl Havbruksnæringens store vekst i Nord og behovet for teknologi, produkt og tjenester både på land og offshore.

C: Møtebørs med flere av de mest spennende selskaps innkjøpere fra landsdelens blå næringer.

D: Maritime tjenester, verftsindustrien og muligheter frem mot 2030.

E: Digitale løsninger og fellesnevnere for fremtidige operasjoner i de blå næringer med eksempler som synliggjør overføring av kunnskap i og mellom bransjene. Og fokus på bærekraft.

Foredragsholderne og deltagerne på konferansen vil som vanlig representerer bredde og dybde i Nord-Norges viktigste industrisektorer, og har vært Leverandørindustriens Nordområdekonferanses kjennemerke som møteplass fra oppstarten for snart 10 år siden. Vi starter som vanlig dagen før med en ice-breaker / get2gether, for å bli litt kjent med hverandre i en uformell setting.

MØTEBØRS
Vi legger opp til eget møterom med anledning til å treffe noen av landsdelens største bedrifters innkjøpere.
Bestilling av 15-minutters «speed dating» med de ulike bedriftene vil bli tilgjengelig medio august, og sesjonen vil foregå fra kl. 16:00 – 17:30. System for møteforespørsel og bekreftelse fra innkjøperne sendes på mail etter registrering som deltaker på konferansen medio august.

Velkommen til Leverandørindustriens Nordområdekonferanse 2019!