Vil du bli Klimapartner?

Konferansen «Grønn verdiskaping i Arktis» som ble arrangert 6. mai, hadde et viktig budskap - «Akademia, staten, kommuner, fylke og næringsliv må få til et samarbeid og invitere inn alle som kan bidra til utvikling og vekst i regionen. Noen må få ansvar for å skape dette samarbeidet».

Onsdag 25. juni kl 12.00 – 16.00, Scandic Harstad
Påmelding

Konferansen «Grønn verdiskaping i Arktis» som ble arrangert 6. mai, hadde et viktig budskap - «Akademia, staten, kommuner, fylke og næringsliv må få til et samarbeid og invitere inn alle som kan bidra til utvikling og vekst i regionen. Noen må få ansvar for å skape dette samarbeidet».

Klimapartnere Troms tar det ansvaret og vi trenger kommuner, næringslivet og lederne som vil være i front i det grønne skiftet. Vi ønsker å rekruttere nye medlemmer i Sør-Troms, både i privat og offentlig sektor. Kunnskapen og erfaringen fra sørfylket er vesentlige bidrag fremover om vi skal klare forpliktelsene i Parisavtalen og klimaloven.

Vi inviterer deg og din virksomhet til informasjonsmøte hvor du møter medlemmer i nettverket som forteller hvorfor de er med i Klimapartnere. UIT Norges Arktiske Universitet, Harstad kommune og lokale bedrifter deler sine erfaringer og tips, til inspirasjon for deg.

Lunsj er inkludert.