GÅ FOR NÆRINGSLIVET

Vil du være med på «Gå for næringslivet», torsdag 9. mai? Valget nærmer seg. Du kan være med på å påvirke valgdebatten og sette bedriftens behov på dagsordenen.

9.mai kl. 08.30-10.30

GÅ FOR NÆRINGSLIVET

Vil du være med på «Gå for næringslivet», torsdag 9. mai? Valget nærmer seg. Du kan være med på å påvirke valgdebatten og sette bedriftens behov på dagsordenen.

NHO Arktis og Harstadregionens Næringsforening inviterer deg som bedriftsleder til å spasere sammen med ordførerkandidatene, for å bli bedre kjent og for å snakke om næringspolitiske saker. Dette er en fin mulighet for deg til å fortelle politikerne om dine utfordringer og ta opp saker du mener kommunen bør prioritere. 

Vi starter med en gåtur hvor ordførerkandidat og bedriftsleder kan slå av en prat om saker de er opptatt av. Etter turen samles vi til oppsummering hvor vi avslutningsvis blir enige om de viktigste sakene som skal prioriteres og følges opp fremover.

Vi håper du vil benytte denne anledningen til å møte noen av byens ordførerkandidater for en spasertur, kaffekopp i hånda og tid til å prate.


Dato:       Torsdag 9. mai
Tid:          kl. 8.30 – 10:30
Sted:        Scandic Harstad
Antrekk:  Klær etter vær og gode sko


Gi tilbakemelding til kjetil.tidemandsen@nho.no om du kan stille, og hvilke politikere du foretrekker å gå med og kom gjerne med innspill på temaer du ønsker å ta opp. Svarfrist Tirsdag 7. mai 

Følgende politikere deltar:

Kari-Anne Opsal, AP
Eivind Stene, FRP
Einar Jahre Mustaparta, H
Edvin Eriksen, SV
Jorunn Skogan Konst, KRF
Jørn Hofsø Hjellnes, Rødt