BDO's Bransjeanalyse

BDO har nylig gjennomført en grundig bransjeanalyse. Funn fra analysen ønsker vi å dele med selskaper i bransjen som har behov for å øke sin egen innsikt om viktige bransjeforhold. Hvordan er prognosene for næringseiendomsmarkedet og hva vil dette si for aktivitetsnivået fremover? Innenfor anlegg er det allerede igangsatt, og planlagt, flere store prosjekter. Hvilke utfordringer og muligheter ser vi for de norske aktørene fremover? Les mer under program.

24.april
Påmelding

BDO inviterer til seminar!

Velg om du vil delta på hele eller deler av seminaret!

Del 1: BDOs bygg-, anlegg- og eiendomsanalyse - bærekraftig forretning
BDO har nylig gjennomført en grundig bransjeanalyse. Funn fra analysen ønsker vi å dele med selskaper i bransjen som har behov for å øke sin egen innsikt om viktige bransjeforhold. Hvordan er prognosene for næringseiendomsmarkedet og hva vil dette si for aktivitetsnivået fremover? Innenfor anlegg er det allerede igangsatt, og planlagt, flere store prosjekter. Hvilke utfordringer og muligheter ser vi for de norske aktørene fremover? Les mer under program.

En konsekvens av klimaendringene er økt internasjonalt fokus på miljø og bærekraft, konkretisert gjennom FN sine bærekraftmål. Vi vil belyse hvordan bygg- anlegg og næringseiendomsbransjen kan benytte FN sine mål til å øke forståelsen av bærekraft, og jobbe målbevisst med bærekraft for å bidra til samfunnet og skape ny forretning.

Bransjeanalysen involverer ca. 12.000 selskaper i Norge. Ca. 2.000 av dem er kategorisert og analysert for å få en bedre innsikt i forskjeller i vekst, lønnsomhet, soliditet og konkurranse. I tillegg har vi gjennomført en spørreundersøkelse som har gitt oss innsikt i hvordan eiere og ledere i bransjen opplever markedet i dag, og hvilke forventninger de har til fremtiden.

Program:
Presentasjon av BDOs bransjeanalyse - de viktigste driverne, de viktigste funnene, de største utfordringene samt utsikter for 2019
Snorri Sverrisson Rasch, BDO Rådgivning

Bærekraft som verdidriver i entreprenørbransjen
Marit Album Kvernmo, BDO Rådgivning


Del 2: Naturalytelser
Mye har vært sagt og skrevet om naturalytelser som rabatter og bonuspoeng den siste tiden. Når er en ytelse skattepliktig? Må arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift? Hvilke regler gjelder egentlig? Vi vil også presentere vårt nye digitale verktøy, «Rabattscanneren». Foredraget er godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere med 1,5t skatt.

Program:
Naturalytelser – nye utfordringer for arbeidsgiver!
Stine Lettrem, BDO Advokater

Seminaret egner seg for eier eller leder i bygg-, anlegg-, og eiendomsbransjen og virksomhetens ledelse og økonomi-/regnskapsfunksjon.

Påmelding innen 23. april. Seminaret er gratis.  Lunsj og registrering fra kl. 11:15