Flyplassutvalget Styremøte og årsmøte den 14.04.2015