HRNF OG NÆRINGSARENA NORD STØTTER VM I ALPINT I NARVIK

Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.

Næringsarena Nord-Norge
VM I NARVIK

Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.

_________________________________________________________

Norges skiforbund
v/ President Erik Røste og Generalsekretær Ingvild B. Berg
Postboks 5000
0840 OSLO
post@skiforbundet.no

Nord-Norge, 16. november 2018

 

Narvik som arrangørsted, VM i alpint

Nord-Norge er landet viktigste ressursregion. Næringsarena Nord er bedriftenes interesseorganisasjoner og talerør i Nord-Norge. Vi består av Alta Næringsforening,Hammerfest Næringsforening, Næringsforeningen i Tromsøregionen, Harstadregionens Næringsforening, Narvikregionen Næringsforening, Fauske Næringsforum, BodøNæringsforum og Ranaregionen Næringsforening. Næringsarena Nord ivaretar interessene til2700 Nordnorske bedrifter som igjen bidrar til nasjonal og internasjonal verdiskaping.

 

Vi ønsker med dette å gi vår uttalelse til Narvik som arrangørsted i VM i alpint.

 

En grundig, administrativ evalueringsrapport anbefaler Nord-Norge med Narvik som arrangementssted for et VM i alpint.

Det er særdeles hard internasjonal konkurranse om å få arrangere VM i alpint. Med Nord-Norge og Narvik som arrangørsted vil Norges mulighet til å vinne fram, være gode.

Nordnorske kommuner, fylkeskommuner og næringsliv har helhjertet støttet oppunder planlegging og forberedelse av et VM i alpint. Den regionale forankringen og nordnorske entusiasmen har vært viktig – og kan være en start på en nasjonal mobilisering for en VM-kandidat av ypperste internasjonale merke.

Norges Skiforbunds VM-prosess har vært transparent, åpen og tillitsvekkende. To gode kandidater har konkurrert på like vilkår. I likhet med forbundets rådgivere og administrasjon er vi entydig overbevist over hva som gagner Norge best og hvem som vil bringe et VM i alpint «hjem»; et VM i Nord-Norge og Narvik.

Fordi Nord-Norge byr på det lille ekstra, spektakulære, kompakte og internasjonalt salgbare. Narvik ligger i bunn av alpinbakken, med alle naturlige urbane tilbud. Alpintraseene går fra fjell til fjord – og byr på unike opplevelser for løperne og spektakulære TV-bilder.

Et alpint VM i Nord-Norge kan også sette fokus på arktisk. Arrangementet vil være kompakt og forbilledlig bærekraftig, miljømessig og i forhold til gjenbruk, og kan bli et utstillingsvindu for nordnorsk og norsk reiseliv og næringsliv.

Det er to gode søknader som er avlevert Norges Skiforbund, fra Narvik og Hafjell/Kvitfjell. Men kun den nordnorske søknaden har det ekstra som vil gjøre en samlet norsk søknad konkurransedyktig internasjonalt.

 

Beste hilsen fra Næringsarena Nord Norge