21.mars

Harstad-regionens Næringsforening BA inviterer alle medlemmer til årsmøte
Sted : Clarion Collection Hotel Arcticus
Tid Torsdag 21.mars: kl. 1200-1400
Enkel lunch serveres, møtet starter kl: 12.00

Årsmøte 2018

ÅRSMØTE 2018                                                              

Harstad-regionens Næringsforening BA inviterer alle medlemmer til årsmøte

Sted                      : Clarion Collection Hotel Arcticus           

Tid                         Torsdag 21.mars: kl. 1200-1400

                                Enkel lunch serveres, møtet starter kl: 12.00

Agenda:

  1. Lunch, velkommen og registrering
  2. Status 2019
  3. Årsmøte

Dagsorden årsmøte i h.h.t vedtektene:

1.) Valg av møteleder

2.) Godkjenning av innkalling

3.) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4.) Styrets årsberetning 2018

5.) Revidert regnskap for foreningen 2018

6.) Vedtektsendring, opprettelse av reservefond

7.) Fastsetting av neste års kontingent og honorar til tillitsvalgte

8.) Innkomne saker. Må meldes inn innen 10. mars til ojk@hrnf.no

9.) Valg

Vi håper flest mulig av dere kan delta, og ber om at dere bekrefter deltakelse til ojk@hrnf.no så snart som mulig.