SJØMAT-TRANSPORT-NORD NORGE-FREMTIDEN


TRANSPORTUTVIKLING AS ARRANGERER ÅRETS SJØMATTRANSPORTKONFERANSE «FRA KYST TIL MARKED" I TROMSØ DEN 10.-11. APRIL 2019
MED TROMS FYLKESKOMMUNE SOM HOVEDSTØTTESPILLER.

Spennende tema og foredragsholdere SOM FORETELLER OM UTFORDRINGENE OG MUILIGHETENE, BL.A.:

 

DAG 1: ONSDAG 10. APRIL

 • FYLKESRÅD FOR SAMFERDSEL OG MILJØ I TROMS, IVAR B. PRESTBAKMO
 • AVD. DIREKTØR OMSETNING, NORGES RÅFISKLAG, CHARLES AAS
 • STYRELEDER NERGÅRD, TOMMY TORVANGER
 • ADM. DIREKTØR LERØY AURORA AS, KURT EINAR KARLSEN
 • FABRIKKSJEF REGION NORD, MOWI AS, JAN ERIK KVINGEDAL
 • FAGDIREKTØR KS BEDRIFT-NORSKE HAVNER, ARNT-EINAR LITSHEIM
 • LEDER KYSTHAVNALLIANSEN, KURT JESSEN JOHANSSON
 • CHIEF EXECUTIVE OFFICER, BLUWRAP, OLA STRAND
 • ADM. DIREKTØR,  HAV LINE GRUPPEN AS, CARL ERIK ARNESEN
 • SAMFERDSELSMINISTER, JON GEORG DALE (INVITERT)

                                  

DAG 2: TORSDAG 11. APRIL

 • LEDER STORTINGETS TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJONSKOMITE, HELGE ORTEN
 • REGIONVEGSJEF, STATENS VEGVESEN REGION NORD, TURID STUBØ JOHNSEN
 • REGIONDIREKTØR, KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK, JAN MORTEN HANSEN
 • ADM.DIREKTØR CARGONET AS, ERIK RØHNE

 

 • DEBATTEN:  TRAFIKKFARLIGE VOGNTOG PÅ VEIER MED VARIERENDE STANDARD  MED GEIR MO, HELGE ORTEN, TURID STUBØ JOHNSEN, IVAR PRESTBAKMO OG MARIT BÆRØE