Frokostmøte 14. januar kl.08.00

           "Farer og muligheter i konsolideringsåret 2019." ved Jan L. Andreassen

Påmelding

Sammen med Sparebank 68° NORD inviterer vi til et inspirerende foredrag med sjefsøkonom i Eika Gruppen Jan Ludvig Andreassen. Jan L., som er en av Norges mest profilerte makroøkonomer, vil komme med sine betraktninger på hva vi kan vente oss i 2019.