Frokostmøte 29. januar kl.08.00

Hva gjør du når «det brenner»?
Og hvordan kan du selv sette fyr i en sak? 
Er du leder i en stor eller liten virksomhet kan du når som helst komme i en situasjon der din evne til å kommunisere avgjør om bedriften din kommer svekket eller styrket ut.

Hva gjør du når «det brenner»?
Påmelding

Hva gjør du når «det brenner»?

Og hvordan kan du selv sette fyr i en sak?

 

Er du leder i en stor eller liten virksomhet kan du når som helst komme i en situasjon der din evne til å kommunisere avgjør om bedriften din kommer svekket eller styrket ut.

Eksempler:  Hva gjør du hvis:  

  • firmaet berøres av streik eller gå sakte aksjon
  • firmaet har fått pålegg fra diverse tilsyn
  • du får en varslingssak om overgrep i fanget
  • du får tilbud om, eller plutselig beskjed om oppkjøp og endringer
  • du blir syk og bestemmer deg for å legge ned virksomheten
  • du får økokrim på døra
  • LOs sommerpatrulje står på døra med klager – og med pressen på slep
  • Harstad Tidende ringer og vil vite hvorfor du ikke har lærlinger
  • en medarbeider har kjørt på en skoleelev mens han tekstet jobbmeldinger på mobilen

Hjelp! Hva gjør jeg nå? Hvem skal jeg snakke med eller til? Hva skal jeg si? Hvordan skal jeg si det? Hvorfor skal jeg løse det akkurat slik? Trenger jeg hjelp? Hvor finner jeg hjelp?

I frokostmøtet 29. januar skal jeg gi deg litt innsikt i hvordan utfordringer kan takles. Du får kjennskap til enkle grep og metoder du kan benytte i hverdagen. Og jeg tar for meg både intern- og ekstern kommunikasjon.

Målet mitt er å øke din forståelse for at god kommunikasjon i og rundt virksomheten også påvirker resultatene dere skal levere. Du må ha et aktivt forhold til disse elementene for å lykkes.

Terje Olsen, kommunikasjonsrådgiver i «merennhjerne Terje Olsen»

 Kommunikasjonssjef/- rådgiver i TINE 2002-2015

Redaktør Landbruk i Nord 1991-2002

Journalist i dagspressen 1970-91 herunder Nordlys 1974-1991.

Bred erfaring fra både kritisk og snill journalistikk lokalt og regionalt. Arbeidet i 13 år som kommunikasjonssjef- kommunikasjonsrådgiver i et av de største konsern i Norge ga bred erfaring i planarbeid, utvikling av strategier, beredskapsarbeid og ansvar for opplæring av ledere og tillitsvalgte på alle nivå.

--------------------------------------------------------------------------