Marit ønsker å fokusere på hva en «velkommende» holdning betyr, om det det å ville og våge å være vert i møtet med andre. I stedet for å snakke om teknikker, skal hun sammen med deltakerne utforske hvordan vi kan se på og forholde oss til gjester, kollegaer og til oss selv. Hvordan skape en VERTSKAPSKULTUR? Hva skal til for å lykkes?

KURS Vertskap 21.november
Påmelding

Harstad som Nord-Norges mest «velkommende» by

Visit Harstad ønsker alle servicenæringer på lag med reiselivet for å sikre at byen fremstår med godt vertskap i alle møter med reisende og innbyggere. Sammen med Harstad Taxi inviteres det til dagskurs i vertskap med Marit Torkildsson fra Vertskapet Utvikling AS. Hun er i byen for fjerde gang og holder kurs sammen med Visit Harstad.

Dagskurs for alle som er opptatt av godt vertskap

Marit ønsker å fokusere på hva en «velkommende» holdning betyr, om det det å ville og våge å være vert i møtet med andre. I stedet for å snakke om teknikker, skal hun sammen med deltakerne utforske hvordan vi kan se på og forholde oss til gjester, kollegaer og til oss selv. Hvordan skape en VERTSKAPSKULTUR? Hva skal til for å lykkes?

Kurset er kommet i stand i samarbeid med Innovasjon Norge, noe som betyr at man her får et relevant og godt kursopplegg for kostnaden av en god lunsj – som også er inkludert.

Tidligere deltakere roser kurset som har gitt direkte uttelling for deltakerbedriftene, og blant annet Grottebadet hadde i juni sine ansatte på tilsvarende kurs i samarbeid med Visit Harstad.

Harstad Taxi tar vertskap på alvor

Taxi selskapet opplever at økningen i antall gjester til Harstad har gitt et mulighetsrom for å utvikle tilpassede produkter og tjenester til turister og besøkende.

Det er allerede utviklet sightseeing produkter som kan bestilles via Taxisentalen, så om gjestene vil en tur til Keipen, Nupen eller Adolfkanonen er dette nå mulig til fornuftige priser.

Harstad taxi representerer en viktig del av verdikjeden i reiselivsnæringen, og ønsker å styrke egen kompetanse og holdninger til vertskap hos sine sjåfører.

Hans Jørgen i Harstad Taxi utfordrer også andre servicebedrifter til å delta på kurset den 21.november – det bør i alle fall ikke være prisen som hindrer deltakelse!