Lys i mørketida

Lysene i TV-tårnet gjør mørketida litt lysere og litt lettere for
oss alle. TV-tårnet er blitt et fyrtårn som gjør oss alle stolte
av byen vi bor i!

Kjære harstadværing!
Harstad profileringspool er en ideell organisasjon som ønsker å bidra til positiv byutvikling. Gjennom vår
visjon «Seire ved å dele», står vi bak en rekke arrangementer som innbyggerne i Harstad setter stor pris
på, som for eksempel Bakgården, Harstadkonferansen og gratisarrangementet Folk i Parken. Og ikke
minst: Vi tenner lysene i TV-tårnet og sørger for at mørketida oppleves litt lettere for oss som bor i
Vågsfjordens perle.
1. desember skal vi igjen tenne lys, både i TV-tårnet og i Generalhagen. Men for å få til dette trenger vi
din hjelp i form av et økonomisk bidrag. Sammen med våre medlemmer, det øvrige næringslivet og
innbyggerne i byen, håper Harstad profileringspool å realisere og å videreutvikle dette lysende
prosjektet. Vi håper derfor at du og din bedrift vil tegne dere for en treårsavtale. Som takk vil vi profilere
din bedrift i annonser, på våre nettsider og i sosiale medier, der TV-tårnet nå har mer enn 7.000 følgere
som heier på oss!
Hvor mye du ønsker å bidra med, bestemmer du selvfølgelig selv, men alle monner drar. Sammen har vi
lyktes i å tenne lys i 11 år, og sammen skal vi få det til i år også. Det er det vi kaller Seire ved å dele!
Belysningen av TV–tårnet er i dag et samarbeid mellom Harstad profileringspool, Marios Musikk,
Hålogaland Kraft, Relacom, Byggesystemer, Hålogaland Kraft Bredbånd og Telenor.
Vennlig hilsen
Harstad Profileringspool