Kystbyregion Troms- Styringsgruppemøte

mandag 20. april kl. 09.00-11.30 på Kunnskapsparken Finnsnes