Frokostmøte 17.september 2018

 Politisk påvirkning på 1-2-3  
 
Politikere bør kjenne næringslivet bedre,men forstår næringslivet politikken godt nok?

Påmelding

 Politisk påvirkning på 1-2-3  
 
Politikere bør kjenne næringslivet bedre,men forstår næringslivet politikken godt nok?

Ved Stortingsrepresentant Martin Henriksen og fylkesråd for næring og kultur Sigrid Ina Simonsen.

«Politisk påvirkning på 1-2-3. Hvordan få bedre kontakt mellom bedrifter og politikere» v/ Martin Henriksen

«Samarbeid med fylkeskommunen, og hvilke muligheter gir det nye fylket?» v/ Sigrid Ina Simonsen

Hvordan kan vi skape bedre kontakt og sørge for at bedriftene i regionen er «på» i politiske prosesser når det trengs? Sigrid S og Martin H deler sine erfaringer, og møter til samtale med nøringsforeningas medlemmer. 

Spørsmål og diskusjon