6. Nov 2017 Strategi for sosiale medier

Lær smarte teknikker om du ønsker å drive salg, markedsføring, informasjon og påvirkning for din bedrift gjennom sosiale medier. Etter endt kurs skal du kunne fatte gode valg om hvilke kanaler bedriften bør være aktive på og hvordan.

Webgruppen kommer til Harstad