28 aug | Hvordan klage i en offentlig anbudskonkurranse...

Vi vil se nærmere på hvordan en tildelingsbeslutning kan angripes, og på hvilke grunnlag det kan angripes på. Foredragsholder vil gjennomgå ulike eksempler på tilnærmingsmåter. Selve klageprosessen vil også bli gjennomgått.

Frokostmøte på Thon Hotel

Hvordan klage på en tildeling i en offentlig anbudskonkurranse, og hva kan det klages på?

 

Offentlige oppdragsgivere anskaffer varer og tjenester for hundrevis av millioner hvert år med utgangspunkt i et komplisert regelverk. Dette regelverket stiller strenge krav til oppdragsgivere, og hvordan disse opptrer i anskaffelsesprosessen. Det er lett å gjøre feil, og det gjøres mange feil. Foredraget vil  se nærmere på hvordan en tildelingsbeslutning kan angripes, og på hvilke grunnlag det kan angripes på. Foredragsholder vil gjennomgå ulike eksempler på tilnærmingsmåter. Selve klageprosessen vil også bli gjennomgått.

 

Foredragsholder; 

Kjersti Holum Karlstrøm er advokat og partner i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA). Hun arbeider spesialisert med offentlige anskaffelser, og entrepriserett, samt større kommersielle kontrakter. Hun har videre lang erfaring som både dommer og advokat med betydelig prosesserfaring.

Meld dere på;https://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=273567a454297ecc563fd84d0f372ca92089989&sessid=v1--dublLwOc9HXbQAAyGawsJyU1DcBB~ym&page=1