Styremøte HRNF

Næringsforeningens nye styre samles til første møte 20 april kl. 1400-1600 i Havnegt. 4.
Saksliste sendes ut 15 april. Aktuelle saker som styrets medlemmer ønsker tatt opp meldes innen samme dato.Også varamedlemmer innkalles til møtet.