Thon Hotel Harstad 26.mai kl. 12.00-14.00

Årsmøte 2019

 

Harstad-regionens Næringsforening BA                                 

           

 

 

ÅRSMØTE 2019                                                     

 

 

Harstad-regionens Næringsforening BA inviterer alle medlemmer til årsmøte

 

Sted                : Thon Hotel Harstad

                       

Tid                  Tirsdag 26.mai kl. 12.00-14.00

 

 

Dagsorden årsmøte i h.h.t vedtektene:

1.) Valg av møteleder

2.) Godkjenning av innkalling

3.) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4.) Styrets årsberetning 2019

5.) Revidert regnskap for foreningen 2019

6.) Fastsetting av neste års kontingent og evt. honorar til tillitsvalgte

7.) Tilsvar oppdraget fra årsmøte 2018 vedrørende «om et nærmere samarbeid mellom profileringspoolen og næringsforeningen kan styrke næringsutviklingen i Harstad.»

8.) Innkomne saker. Må meldes inn innen 10. mars til ojk@hrnf.no

9.) Valg

 

Vi håper flest mulig av dere kan delta, og ber om at dere bekrefter deltakelse til ojk@hrnf.no så snart som mulig.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen
Harstad-regionens Næringsforening

Roger Moe, styreleder