Frokostmøte 14.mars

God styring av byggeprosjektene gir gode resultater
"iTet Bygg & Anlegg"
Byggeaktiviteten er større enn noen gang – svært gledelig, men får man de ønskede resultatene av disse som planlagt og forventet? Det gjøres ofte en del feil, av stor eller mindre art, underveis i prosjektet, som får følge for ettermarkedet og det økonomiske resultatet.

God styring av byggeprosjektene

God styring av byggeprosjektene gir gode resultater    

 iTet Bygg & Anlegg

Byggeaktiviteten er større enn noen gang – svært gledelig, men får man de ønskede resultatene av disse som planlagt og forventet? Det gjøres ofte en del feil, av stor eller mindre art, underveis i prosjektet, som får følge for ettermarkedet og det økonomiske resultatet. Ofte skyldes dette et virr-var av ulike systemer og regneark, som entreprenøren må forholde seg til for å kunne ha oversikt og kontroll på bemanningen, deres kurs, sikkerhetsopplæring og sertifiseringer, til leveranse av underentreprenører. Dette er tidkrevende og vanskelig å holde oversikt på.

iTet ønsker i frokostmøtet 14.mars å presentere en løsning bygd på den velrenommerte plattformen Microsoft Dynamics 365, hvor man tar utgangspunkt i virksomhetens allerede eksisterende fagsystemer. Konseptet gir korrekt informasjon, høyere servicenivå og sørger for at virksomheten har kontroll på hele prosjektet – fra start til slutt, og dermed får ned antall reklamasjoner ut garantitiden. Systemet er for øvrig også tatt i bruk i flere andre bransjer som krever god styring, og i så måte tilpasses hver enkelt virksomhet.

Kom og få et praktisk innsyn i dette systemet og spør i forhold til egen virksomhet på frokostmøtet 14.mars 2018 på Thon Hotel Harstad, kl 08-10.

 

Petter Sponberg

Petter er forretningsutvikler og prosjektleder i iTet, har sin utdannelse innen IT, og har lang erfaring fra ulike systemer og bransjer. Han har i flere år jobbet med kvalitetssystemer og deriblant jobbet i byggebransjen, og er en viktig ressurs for gjennomføringen av å oppnå Bundebyggs «hårete målsetning» om null feil i 2020. Petter har vært med sin bransjekunnskap, IT-kompetanse og engasjement derfor vært svært sentral i utviklingen av løsningen iTet Bygg & Anlegg, som baseres på Microsoft Dynamics 365. Petter er i tillegg svært glad i Nord-Norge, og kommer sporenstreks når han får muligheten!