Byggebørsen 2018

Byggebørsen ble arrangert for 3 gang og ble løftet til nye høyder, nesten 90 personer deltok. Dette er et arrangemnet byen vet å sette pris på og Næringsforeningen vil gi honnør til Ola Eidberg, på Byggesystemer, som kom med ideen og støttes oss med kunnskap og innspill.

Nærmere 90 personer hadde funnet veien til Byggebørs 2018 i regi av Harstadregionens Næringsforening.

Med foredragsholder fra blant andre Politiet, NHO, Nordland og Troms fylkeskommuner, UNN og Statens vegvesen, samt lokale foredrag fra Harstad kommune, Harstad Havn og Bonord, var det knyttet store forventninger blant de fremmøtte til hvordan «stoda» er innen bygg- og anleggsbransjen.

Størst forventninger syntes likevel å være knyttet til Forsvarsbyggs status rundt utbyggingene på Evenes.

4,1 milliarder kroner

– Nå begynner det å skje ting på Evenes, innledet direktør for utbyggingen av kampflybasen, Olaf Dobloug.

– Vi er allerede godt i gang med utbyggingsplanene for Joint Strike Fighter-kampflyene, og har inngått kontrakter med ÅF Advansia på prosjektstøtte, Nordic Office of Architecture, og COWI og Rambøll. I nær fremtid vil vi også utlyse anbud på byggeledelse. Total kostnadsramme på alle planlagte prosjekter på i alt 63.000 kvadratmeter vil ligge på 4,1 milliarder kroner, sier han.

Kvalitetssikring av tallene

Utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg sier de også planlegger utbygging etter planen for overvåkingsflyene som er vedtatt flyttet fra Andøya Flystasjon.

– Når det gjelder flyttingen av overvåkingsflyene fra Andenes, er vi i gang med utbyggingsplanene for å ta imot disse som planlagt. Men vi er tilpasningsdyktige dersom det skulle komme endringer rundt flyttingen. Her har Forsvarsministeren sagt at det innen påske vil være gjennomført en kvalitetssikring av tallene som Stortinget tidligere har vedtatt, sier Syvertsen.

Alt ferdig innen 2022

Per i dag er det planlagt i alt 12 ulike prosjekter, der fornyelser av eksisterende bygg som befalsforlegninger, kjøkken- og messebygg og mannskapsforlegninger har fått planlagt byggestart andre halvår i år.

– Alle prosjektene må stå ferdige innen 2022, når basen etter planen skal være fullt operativ med inntil 1000 mannskaper, befal og andre ansatte, sier Dobloug og Syvertsen.

– Dette kommer utvilsomt til å bli den etableringen som på sikt vil skape størst ringvirkninger, både for Harstad, ETS-kommunene og Narvik, sa en tydelig imponert direktør Ole-Jonny Korsgaard i Harstadregionens Næringsforening, etter seminarets slutt.