Møte vedrørende ny praksis fra NAV vedrørende sykepenger og refusjon 7 april kl. 0800 - 0930

7. april, kl. 08.00-09.30 på Clarion Collection Arcticus Hotel Harstad.

Nav skjerper praksis og varsler stopp i sykepengene og sykepengerefusjonen

dersom  vilkårene ikke er oppfylt.

 

Hva betyr dette for meg, min bedrift og våre ansatte? 

Svar på dette og mere til får du på HRNFs info-møte med NAV 7. april, 

kl. 08.00-09.30 på Clarion Collection Arcticus Hotel Harstad.

Deilig frokost kan kjøpes på hotellet av den enkelte.

 

Påmelding innen 3 april til;  post@hrnf.no

 

 Les mer om aktivitetsplikten her.

 

 

Med vennlig hilsen

Harstadregionens Næringsforening

 

 

 

 

Stig Kjærvik

Direktør

 

Mail: Stig.Kjaervik@hrnf.no

Mobil: +47 90573339