Frokostmøte 9.november

-Strukturelle endringer i næringslivet - eierstrukturen er under utvikling -Hvor er din bedrift i sin utviklingsfase - i sin «livssyklus»? -Strategi for utvikling av ditt selskap, ditt eierskap og verdier -Hva vil du som eier - på kort og lengre sikt? - Mulige veivalg og løsninger:

EIERSKAP, EIERSTRATEGI OG VERDIUTVIKLING

EIERSKAP, EIERSTRATEGI OG VERDIUTVIKLING

Vi drøfter;

-Strukturelle endringer i næringslivet - eierstrukturen er under utvikling -Hvor er din bedrift i sin utviklingsfase - i sin «livssyklus»? -Strategi for utvikling av ditt selskap, ditt eierskap og verdier -Hva vil du som eier - på kort og lengre sikt? - Mulige veivalg og løsninger:

  • Fortsette som før – med noen strategiske grep?
  • Generasjonsskifte
  • MBO (ansatte overtar)
  • Ny strategisk partner
  • Fusjon for å bygge en større, mer robust enhet
  • Salg - Sentrale kriterier for å lykkes best mulig i slike prosesser

 

 

Ved: Odd-Helge SkogPartner NorCap Management AS

Påmelding til ojk@hrnf.no