Frokostmøte 24.oktober kl.0800-10.00

Vil du være med på en liten reise i «nærværsarbeidets» landskap? Vil du lære mer om hvordan du kan få lavere sykefravær i din bedrift?
I arbeidslivet i dag vet vi mye om hva som skal til for å forebygge uhelse, om vurdering av risiko og om hva som gjør oss syke.

Ta pulsen på bedriften. Hvordan forebygge og følge opp sykefraværet bedre.

Frokostmøte 24.oktober

            «Ta pulsen på bedriften. Hvordan forebygge og følge opp sykefraværet bedre.»

Vil du være med på en liten reise i «nærværsarbeidets» landskap? Vil du lære mer om hvordan du kan få lavere sykefravær i din bedrift?

I arbeidslivet i dag vet vi mye om hva som skal til for å forebygge uhelse, om vurdering av risiko og om hva som gjør oss syke.

Vet vi nok om hva som gjør arbeidstakere friskere, mer motiverte og mer engasjerte?

Vi skal snakke om sykefraværsarbeid, holdninger, og komme med tips og råd til hvordan en skal klare å ha flere tanker i hodet på samme tid.

Lisbeth Eilertsen Gyltnes er bedrifts sykepleier og helsesøster og jobber i Vitalisklinikken/ Vitalis bedriftshelsetjeneste.

Merete Halsebø er daglig leder i Vitalisklinikken/ Vitalis bedriftshelsetjeneste. Hun er sykepleier, akupunktør og har vært innom både pedagogikk og psykologi ved Universitetet i Oslo