Medlemsundersøkelse HRNF

Vi har gjennomført en medlemsundersøkelse blandt våre medlemsbedrifter. Undersøkelsen består av 38 spørsmål / problemstillinger.

Les Medlemsundersøkelsen her