Prosjekt- og kontraktforståelse 2017, 11.10 & 12.10

Prosjekt- og kontraktsforståelse
- Todagers kurs for nordnorsk leverandørindustri - Foredragsholdere med bransjekunnskap - Gode tilbakemeldinger fra tidligere kurs

KUPA er en kompetansebedrift som utvikler nordnorsk leverandørindustri. Vi jobber for at nordnorske bedrifter skal være konkurransedyktige i dagens og framtidens marked. Da er kompetanse i prosjekt gjennomføring og kontraktsinngåelse avgjørende.
Prosjekt- og kontraktforståelse KUPA tilbyr nå kurset «Prosjekt- og kontraktforståelse», et kurs for ledere og medarbeidere som håndterer prosjekter og kontrakter. Kurset går over to dager, med slikt kursinnhold:
Muligheter for nordnorsk leverandørindustri - Energisektoren - Sjømatsektoren - Maritim industri - Bygg og anlegg - Andre industribransjer
Kontrakter - Kontraktstrategi - Generell kontraktsrett - Avtaleretten - Kontraktsinngåelse - Tilvirkningskontrakter - Tilblivelseskontrakter - Kontraktsadministrasjon - Risikohåndtering i kontrakter - Avviks- og endringssystemer - Økonomiske analyser ved vurdering av kontrakter
Kurset tilbys på disse stedene høsten 2017:
• Harstad: Onsdag 11.10 og torsdag 12.10 KUPA Harstad Nordland 


Prosjektkompetanse - Prosjektet som arbeidsform - Organisering av prosjekter - Prosjektets livssyklus - Ledelsens rolle i prosjekter - Krav til prosjektledere - Kommunikasjon i prosjekter - Oppfølging av prosjekter - Hvordan starte, avslutte og evaluere prosjekter
Kursstart og kursavgift: Kurset starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 16.00 andre dag. Kursavgift er kr 9000,- og inkluderer kursprogram, materiell og bespisning i kurstiden. Deltakerne dekker selv reise og opphold. Det tas forbehold om minimum 12 deltakere pr. kurssted.
Påmelding: Velg kurssted og meld deg på https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5015801&sid=ZR4x50JmOv


Påmeldingsfrister: • Troms 27. september 


Forelesere: Jørgen Bratting, KUPA (kursleder) Henning Sollid, Handelshøgskolen ved UiT og seniorrådgiver Rolf Haug.
Jørgen Bratting er ansvarlig for rådgivningsvirksomheten i KUPA. Han er tidligere leder for Oljedirektoratet Harstad. Som rådgiver har han et bredt engasjement innen leverandørutvikling, spesielt mot petroleumssektoren, men også mot andre bransjer.
Henning Sollid er førstelektor ved Handelshøgskolen UiT i Tromsø hvor han underviser i regnskap, skatt og finansiell analyse. I 2015 var han foreleser på et tilsvarende kurs som KUPA gjennomførte i et leverandørprogram med Statoil og Innovasjon Norge som oppdragsgivere. Sollid har praktisk bakgrunn fra bygg- og anleggsbransjen.
Rolf Haug har i mange år vært tilknyttet Fagskolen i Troms, og

har i tillegg bidratt med sine kunnskaper om prosjektledelse i andre undervisningsmiljøer. Han har operativ bedriftserfaring fra flere bransjer. Rolf er mye benyttet som kursleder og foreleser i prosjektledelse og prosjektutvikling. Han var programleder for kurs innen prosjektutvikling og ledelse i Nord-Norge som ble gjennomført i perioden 2013 – 2015


Anbefalinger:
- Kurset i prosjekt- og kontraktsforståelse ga meg innsikt i aktuelle problemstillinger som vil være med på å forme fremtiden for bedrifter i Nord-Norge. Programmet er en fin mulighet for nordnorsk næringsliv til å heve kompetansen og bidra til å bli mer konkurransedyktig som leverandør. Atle Wasmuth Robertsen Daglig Remiks Næring AS