5 sept 2017 Rekrutteringsprosessen – fra kandidatens perspektiv

Høstens første frokostmøte blir på Thon Hotel Harstad, med Tore Johnsen fra Bedriftskompetanse. Rekrutteringsprosessen – fra kandidatens perspektiv

Frokostmøte

Rekrutteringsprosessen – fra kandidatens perspektiv

Hvordan opplever kandidatene din bedrift, fra annonsen leses til søknadsprosessen er avsluttet?

Tore Johnsen, seniorrådgiver i Bedriftskompetanse AS, har jobbet med utvikling av

nordnorsk næringsliv i 25 år – som leder og gjennom de senere år som konsulent.

Hans engasjement for å bistå bedrifter i deres rekrutteringsarbeid bunner i en

 ambisjon om å bidra til riktig fokus og sterkere resultater for bedriften som helhet.

 

Å gjennomføre en stødig rekrutteringsprosess fra A til Å har mange aspekter. Det fremste fokuset er å finne den rette kandidaten til stillingen. Da må du vite hva du trenger, hvordan du skal nå de rette kandidatene, samt mestre metodikk og verktøy for å gjøre gode vurderinger. Når rett kvinne eller mann er ansatt ligger den store gevinsten i en god plan for «onboarding», for å sikre den optimale inntreden i virksomheten. Samtidig er det kun én som får jobben. Hvordan sikrer du en god ambassadør for bedriften?

Vi ønsker velkommen til et seminar som gir deg kunnskap om nyttige metoder og verktøy for en effektiv og profesjonelt utført rekrutteringsprosess, samt refleksjoner rundt omdømmet du skaper gjennom dialogen med de som ønsker å jobbe i din bedrift.

Påmelding til ojk@hrnf.no