KUPA Styreutvikling i Harstad har gjennomført to omfattende programmer, det siste i perioden 2015-2017. Dette programmet har hatt ni samlinger, har blitt fulgt av vel 50 personer, og avsluttes med en siste samling den 14. september ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad.

Styreseminar 14.september

KUPA Styreutvikling i Harstad har gjennomført to omfattende programmer, det siste i perioden 2015-2017. Dette programmet har hatt ni samlinger, har blitt fulgt av vel 50 personer, og avsluttes med en siste samling den 14. september ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad.

Dette seminaret er samtidig en del av Forskningsdagene i Sør-Troms . På seminaret skal faktisk to forskere fra Handelshøgskolen UiT Norges arktiske universitet i Harstad legge frem resultater av sin forskning, bl.a. etter å ha fulgt prosessen i KUPA Styreutvikling. Dette er spennende «lokal» forskning!

 

Av faglige temaer ellers  fokuserer vi på etikk og moral i styrearbeidet, styrets rolle i konflikter og i andre vanskelige situasjoner, på styreledelse og på samspillet mellom styreleder og daglig leder.

 

Styreprogrammet i Harstad har hatt UiT Norges arktiske universitet, Harstad Sparebank og Harstadregionens Næringsforening som samarbeidsparter. Medlemmene i Harstadregionens Næringsforening er hjertelig velkomne til å delta på seminaret.

 

Vedlagt er brosjyre med påmeldingslink. Vi gjør oppmerksom på at det er en liten deltakeravgift på kr 850,-

 Påmelding;

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5005638&sid=XaBilAXiBz

Velkommen!