Petro 2017

Programmet for Petro 2017 den 30.-31.08.17 er nå klart. Petro-konferansene har vært arrangert annet hvert år i Harstad fra 1985 og er blitt en av de mest sentrale olje- og gasskonferansene i Norge

Viktige veivalg for fremtiden i nord.

Programmet for Petro 2017 den 30.-31.08.17 er nå klart. Petro-konferansene har vært arrangert annet hvert år i Harstad fra 1985 og er blitt en av de mest sentrale olje- og gasskonferansene i Norge,  med bred deltakelse av sentrale beslutningstakere fra næring, politikk og offentlig forvaltning. Den overordnede målsettingen for konferansene er å sette på dagsorden tema som er viktig både på kort og lengre sikt for olje og gassvirksomheten i Norskehavet og Barentshavet.

Hovedtema for Petro 2017 er: Viktige veivalg for fremtiden i nord, som belyses i fire bolker:

  • Politisk toppmøte med innledninger av Næringsminister Monica Mæland og Stortingsrepresentant Trond Giske, og en etterfølgende paneldebatt der følgende deltar i tillegg til innlederne: Kjell Børge Freiberg (FrP Nordland), Ane-Marthe Aasen (KrF Troms) og Jan Olsen (SV Finnmark).
  • Ressurser, aktiviteter og planer med blant annet innledning av oljedirektør Bente Nyland etterfulgt av panelsamtale med deltakelse fra 5 oljeselskap med operatørskap i nord
  • Sameksistens, med innledning av olje og energiminister Terje Søviknes etterfulgt av synspunkt fra fiskerinæringen og reiselivsnæringen, samt faglige innlegg om konsekvenser av oljesøl og seismikk.
  • Ringvirkninger, fremtidig kompetansebehov og utdanningstilbud, med blant annet presentasjon av LEVERT 2016 og en samtale med rektorene ved UiT Norges arktiske universitet og Nord universitet.

 

Nærmere informasjon om program og påmelding:

https://www.npf.no/nyheter/programmet-klart-for-petro-2017-article7951-193.html