Invitasjon til å bli med i Styreforum for Sør-Troms, og i egen mentorordning i styrearbeid

Kunnskapsparken Nord, Høgskolen i Harstad, Harstad Sparebank og Harstadregionens Næringsforening har gått sammen om et tre års program som tilbys til bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner for å styrke kompetansen innen styrearbeid i regionen.

Bedriftseiere, styreledere og styremedlemmer inviteres til å følge programmet. Også unge styrekandidater og andre som er interessert i styrearbeid er velkomne.

Målet med programmet er:

  • Øke interessen for godt styrearbeid
  • Styrke styrets strategiske rolle for å oppnå innovasjon og vekst
  • Styrke rekrutteringen til bedriftenes styrer
  • Bidra til styremangfold når det gjelder bakgrunn, kompetanse, alder og kjønn.

Programmet har to hovedaktiviteter:

  • Styreforum - et forum for faglig utvikling, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Det blir tre samlinger pr år, og dermed ni samlinger totalt. Programmet er bygd opp med en fagplan, der hver samling har ett hovedtema, som behandles med foredrag og gruppearbeid med relevante case. Første samling er onsdag den 27.5, deretter er det samlinger 3.9 og 24.11. Tidsrammen for samlingene er normalt fire timer, inklusive tid til felles lunsj.
  • Mentorordning - et tilbud til unge mennesker under 35 år. Her får du din egen styrementor og du får tilbud om å følge arbeidet i et styre i ett år. Antall deltakere vil være begrenset.

Deltakere i en eller begge aktiviteter betaler kr 1500 + mva. pr. år. Egen pris for heltidsstudenter. 

Deltakelse vil bli dokumentert med eget kursbevis.

Dersom du er interessert i ett, eller begge disse tilbudene – meld deg på her innen 20. mai!

Påmelding

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med en av disse:

Stig Kjærvik, direktør i Harstadregionens Næringsforening, stig@hrnf.no, tlf 905 73 339

Annette Ekman, prosjektleder i Kunnskapsparken Nord, annette@kupa.no, tlf 482 42 023

Ivar Råstad, prosjektleder i Kunnskapsparken Nord ivar@kupa.no, tlf 911 80 808