Styret i Harstad-regionens Næringsforening samlet til strategimøte.

Strategimøte
28.06.201716:20 Ole Jonny