Styret i Harstad-regionens Næringsforening samlet til strategimøte.

Strategimøte