Harstadregionens Næringsforening inviterer alle medlemmer til årsmøte

Tidspunkt: 24.03.2015 14:00 - 16:30
Sted: Thon Hotel.
Agenda:
1. Velkommen og registrering
2. Kulturelt innslag
3. Foredrag av Peter Slump HSI
4. Virksomhetsrapport
5. Årsmøte

Dagsorden årsmøte i h.h.t vedtektene:

1.) Valg av møteleder

2.) Godkjenning av innkalling 

3.) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4.) Styrets årsberetning 2014

5.) Revidert regnskap for foreningen 2014

6.) Fastsetting av neste års kontingent og evt. honorar til tillitsvalgte

7.) Innkomne saker.

    Må meldes inn innen 24 februar til stig.kjaervik@hrnf.no

8.) Valg 

Vi håper flest mulig av dere kan delta, og ber om at dere bekrefter deltakelse til post@hrnf.no så snart som mulig.

Vel møtt!

Med vennlig hilsenHarstadregionens Næringsforening

 

Roger Moe

Styreleder