Vær oppmerksom på konkurranseloven.

Konkurransetilsynet har ilagt ES-kjeden SA et gebyr for brudd på konkurranseloven, fordi kjeden har kommet med prisanbefalinger til sine medlemmer.

ES-kjeden SA er en bransjeorganisasjon for hvitevareverksteder.

- NHO legger i disse dager siste hånd på en veileder om konkurranseloven, prosjektsamarbeid og bransjeorganisasjoners rolle. Det er viktig at bransjeorganisasjoner har fokus på konkurranseloven, sier advokat Arnhild Dordi Gjønnes, og viser til at veilederen snart legges ut på NHOs nettsider