Seminar skole-næringsliv Tirsdag 24. Mars Høgskolen i Harstad Rødt Auditorium

Hvorfor seminar?

Seminaret er en oppfølging av dialogmøtet som ble avholdt på høgskolen i Harstad i juni 2014. I møtet diskuterte representanter fra skole og næringsliv i regionen tema som:

 Hvordan få flere elever til å mestre og velge realfag?

 Hvordan se utdanning og karrierevalg i et helhetlig løp?

 Hvordan legge til rette for større samarbeid mellom skole og næringsliv i framtiden?

Energiskolene 

Olje- og energidepartementet samarbeider med Naturfagsenteret for å øke interessen og kunnskapen for norske energibedrifter blant ungdom. Energiskolene er et samarbeid mellom energibedrifter og videregående skole om å utvikle gode og læreplanrettede opplegg. 

Merethe Frøyland, førsteamanuensis ved Naturfagsenteret, UIO presenterer undervisningsmodellen: «Mange erfaringer i mange rom»

Hvem inviteres?

Faglærere og rådgivere fra ungdomskoler og videregående skoler i Sør-

Tromsregionen, samt forkurs ingeniør ved HiH.Representanter fra næringslivet – i hovedsak energibedrifter.

Hvem inviteres?Faglærere og rådgivere fra ungdomskoler og videregående skoler i Sør-Tromsregionen, samt forkurs ingeniør ved HiH.Representanter fra næringslivet – i hovedsak energibedrifter.

Program 

09.00 - 09.10 Velkommen Bodil Olsvik, HIH 

09.10 - 09.40 Hvilke muligheter er det for samarbeid mellom ulike skolenivåer og skoler og næringsliv. 

09.45 – 10.45 Gruppearbeid 

Tema: Samarbeid mellom skolene og næringslivet 

11.00 – 11.30 Oppsummering gruppearbeid 

11.30 – 12.15 Felles lunsj på studentkroa Ludo 

12.15 – 13.15 Paneldebatt 

13.30 – 16.00 Energiskolene v/ Merethe Frøyland 

Pedagogisk rammeverk; «Mange erfaringer i mange rom» 

16.00 – 16.30 Avslutning 

Deltakelse på seminaret koster kr. 200 pr. person. Deltakeravgiften dekker kaffe/te, pausemat og lunsj. Faktura sendes. 

Kontaktperson: 

Annette Ekman – Kunnskapsparken Nord. 

Mobil: 48242023, e-post: annette@kupa.no 

Seminaret arrangeres av Kunnskapsparken Nord i samarbeid med Høgskolen i Harstad, Naturfagsenteret og Statoil.