Folkeuniversitetet Nord!

Har du fag- eller svennebrev? Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling? Et mesterbrev kan være løsningen!

Gi deg selv et forsprang: Start til høsten hos Folkeuniversitetet Nord!

Mesterfagskolen er et deltidstudie som kan kombineres med jobb. Den er godkjent av NOKUT og støtteberettiget i Lånekassen. Se også www.mesterfagskolen.no ! 

Mesterutdanning Bedriftsledelse 

Bedriftsledelse (tidligere Etablering og ledelse). er første del av Mesterutdanningen.

Les mer HER 

Faglig ledelse Byggfagene 

Faglig ledelse gir innføring i faglige ledelsesoppgaver for det enkelte håndverksfag. Med mesterbrev får du kompetanse og sertifisering til å drive eget firma, eller til å jobbe i en lederstilling i en større bedrift. Byggfagene er godkjent for støtte fra lånekassen.  

Undervisningen legges til helgesamlinger i Tromsø, men det vil også være mulig å følge samlingene via lyd/bilde der du bor. 

 

Yrkessjåfør/logistikkoperatør - Fagbrev 

Kurset legger grunnlaget for to utdanninger innenfor transport og logistikk. Du blir forberedt til å avlegge den teoretiske prøven i transportfaget eller i logistikkfaget. Fleksibel gjennomføring - tett oppfølging - eksamensrettede øvinger - frivillige samlinger - faste møter med lærer via lyd/bilde 

Starter i september 2015 

Norskkurs for fremmedspråklige på alle nivåer 

Fra nybegynner til ekspertnivå. 

Våre språkkurs er tilrettelagt etter Europarådets nivå-skala for språk. 

Akvakultur-Fagbrev Kurset er for deg som vil jobbe med utvikling og drift av akvakulturanlegg. Du lærer om sammen-hengen mellom biologisk produksjon og natu-rens tålegrenser.Starter i september 2015Akvakultur-FagbrevKurset er for deg som vil jobbe med utvikling og drift av akvakulturanlegg. Du lærer om sammen-hengen mellom biologisk produksjon og natu-rens tålegrenser.

Starter i september 2015