Ny arbeidsmiljølov: Viktige forbedringer på noen områder

Regjeringen, Venstre og KrF presenterte torsdag sitt forslag. Her får du NHOs kommentarer.

For NHO er ikke dette forslaget den moderniseringen som næringslivet hadde forventet, men det er likevel forbedringer på noen områder, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard.

Han trekker frem to viktige saker hvor NHO har fått gjennomslag, med et tydelig politisk flertall på Stortinget:

Mulighet for mer fleksible arbeidstidsordninger

Større muligheter for å jobbe mer i noen perioder mot kompenserende fri i andre perioder. 

Mulighet for å jobbe opptil tre søndager på rad, mot to i dag. 

Økte rammer for avtalt overtid. 

Endringer i ordningen for beredskapsvakt.

Les om de nye bestemmelsene for arbeidstid i den nye arbeidsmiljøloven

Midlertidige ansettelser

Det innføres en ny generell adgang til midlertidige ansettelser i opptil 12 måneder. Det kan bidra til flere arbeidsplasser og dermed å få flere ut i jobb.

Les om de nye reglene for midlertidige ansettelser i den nye arbeidsmiljøloven

Det NHO ikke er like fornøyd med, er:

Som forventet heves aldersgrensene i arbeidslivet fra 70 til 72 år. Man kan heller ikke ha lavere bedriftsfastsatte aldersgrenser enn 70 år. Dette er først og fremst symbolpolitikk, og vil ikke bidra til at flere står lenger i jobb. Utfordringen er at de fleste faller ut av arbeidslivet før de blir 67 år. 

Vi er fornøyd med at bedriftene fortsatt kan ha midlertidig ansatte i opptil fire år i prosjekter før de har krav på fast ansettelse. Men vi er ikke tilfreds med at tilsvarende ordning for vikarer reduseres fra fire til tre år. Både KrF og Venstre ønsket å redusere fireårsregelen til to år for alle typer midlertidige ansatte. 

Sentrale fagforeningers vetorett over alternative turnuser fjernes, men bare innenfor helse- og omsorgsarbeid, vakt og overvåkningsarbeid, samt pendlersituasjoner. Etter NHOs syn burde denne muligheten omfatte alle bransjer og Arbeidstilsynet burde ha mulighet til å innvilge også der det ikke er enighet lokalt.

Les om de nye aldersgrensene i den nye arbeidsmiljøloven

Mer informasjon

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre (hoyre.no) 

- Viktige forbedringer (dn.no/ntb) 

LO-topp: - Jeg er svært skuffet (e24.no) 

Vil heve aldersgrensen - LO og NHO raser (nrk.no) 

Nå får du rett til å jobbe til du blir 72 år (db.no)