Harstadregionens Næringsforening inviterer alle medlemmer til årsmøte.

ÅRSMØTE 2014

Sted : Thon Hotel Harstad

Tid : Tirsdag 24 mars kl. 1400-1630

Agenda:

1. Velkommen og registrerin2. Kulturelt innslag3. Foredrag av Peter Slump HSI 4. Virksomhetsrapport5. Årsmøte

Dagsorden årsmøte i h.h.t vedtektene:

1.) Valg av møteleder

2.) Godkjenning av innkalling 

3.) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4.) Styrets årsberetning 2014

5.) Revidert regnskap for foreningen 2014

6.) Fastsetting av neste års kontingent og evt. honorar til tillitsvalgte

7.) Innkomne saker.

    Må meldes inn innen 24 februar til  stig.kjaervik@hrnf.no

8.) Valg 

Vi håper flest mulig av dere kan delta, og ber om at dere bekrefter deltakelse til post@hrnf.no så snart som mulig.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen  Harstadregionens Næringsforening

Roger Moe

Styreleder