Digitalisering er aller viktigst mener Abelia.

Økt produktivitet er avhengig av økt digitalisering. Produktivitetskommisjonen må se nærmere på IKT som drivkraft for produktivitetsvekst i offentlig og privat sektor.

Les mer på hjemmesiden til Abelia:

http://abelia.no/arbeidsliv/digitalisering-er-aller-viktigst-article3283-128.html